شرکت های زیر مجموعه

صندوق پس انداز و قرض الحسنه شجره نصر

معرفی شرکت

صندوق قرض الحسنه و پس انداز شجره نصر بـا هدف ترویج سنت قـرض الحسنــه و ارائه خدمات به سهامداران و کارکنــان که اکثریت از خانـواده شهدا، ایثارگران، جانبـازان شرکت جهاد نصر کرمان می باشند، ایجـاد گردیده است.

  • پرداخت وام قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد تعداد اقساط 36 ماهه
  • وصول چک های مشتریان به تاریخ روز و ثبت در حساب
  • پرداخت حقوق پرسنل و کارکنان شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ بزرگ جهاد نصر کرمان

آدرس شرکت

کرمان – بلوارشهيد صدوقي جنب پل راه آهن- ابتداي جاده باقرآباد

کد پستی شرکت

7617163106

شماره تلفن شرکت

034-32611574

شماره فکس شرکت

034-32616181

مشخصات مدیر عامل

تلفن تماس مدیر عامل آقای مصطفی شجاعی: 09131986048

آدرس سایت شرکت