شرکت های زیر مجموعه

صندوق پس انداز و قرض الحسنه شجره نصر

معرفی شرکت

صندوق قرض الحسنه و پس انداز شجره نصر بـا هدف ترویج سنت قـرض الحسنــه و ارائه خدمات به سهامداران و کارکنــان که اکثریت از خانـواده شهدا، ایثارگران، جانبـازان شرکت جهاد نصر کرمان می باشند، ایجـاد گردیده است.

  • پرداخت وام قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصد تعداد اقساط ۳۶ ماهه
  • وصول چک های مشتریان به تاریخ روز و ثبت در حساب
  • پرداخت حقوق پرسنل و کارکنان شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ بزرگ جهاد نصر کرمان

آدرس شرکت

کرمان – بلوارشهيد صدوقي جنب پل راه آهن- ابتداي جاده باقرآباد

کد پستی شرکت

۷۶۱۷۱۶۳۱۰۶

شماره تلفن شرکت

۰۳۴-۳۲۶۱۱۵۷۴

شماره فکس شرکت

۰۳۴-۳۲۶۱۶۱۸۱

مشخصات مدیر عامل

تلفن تماس مدیر عامل آقای مصطفی شجاعی: ۰۹۱۳۱۹۸۶۰۴۸

آدرس سایت شرکت