تماس با ما

آدرس: کرمان – بلوار شهید صدوقی – ابتدای جاده باقر آباد

تلفن تماس

۰۳۴-۳۲۶۱۰۹۵۷-۸

فاکس

۰۳۴-۳۲۶۱۰۰۰۲

کد پستی

۷۶۱۷۱۶۳۱۰۶

ایمیل

Jahadnasrkerman@yahoo.com