شرکت های زیر مجموعه

شرکت بازرگانی شاخص تجارت نصر

معرفی شرکت

شرکت بازرگانی شاخص تجارت نصر از شرکت های وابسته به هلدینگ جهـاد نصر سیرجان می باشد که از سـال 1398 فعالیت خـود را آغـاز نمـوده است. رسالت اصلی شرکت، فعالیت بازرگانی در زمینه نیازهای معدنی، ماشیـن آلات، قطعات و ایمنی می باشد که در راستـای این مهم، اقـدام به تولید و توسعه و خودکفایی در این زمینه ها شده است.

آدرس شرکت

کرمان – بلوار کشاورز، ساختمان فولاد مشیز بردسیر، طبقه سوم، واحد 31

کد پستی شرکت

شماره تلفن شرکت

034-32125629-30 – 034-32125634-5

مشخصات مدیر عامل

تلفن تماس مدیر عامل آقای محمد رضا انجم شعاع: 09133954846

آدرس سایت شرکت