این مراسم در تاریخ ۸ دیماه ۱۴۰۲ با حضور مهندس احمدی مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، حاج آقا حسن زاده مدیر عامل گروه جهاد نصر کرمان، مهندس شالباف مجری طرح، دکتر بلوچی عضو هیئت مدیره جهاد نصر کرمان، حاج آقا تقی زاده، مهندس آل طیب معاونت نفت و گاز شرکت جهاد نصر کرمان، مهندس حسن زاده مدیر عامل شرکت رادنیروی کرمان، مدیران مهندسین مشاور پارس، مدیران مهندسین شرکت سی سخت و جمعی از مهندسین و دست اندرکاران این پروژه در محل هتل جهانگردی سیرجان برگزار شد

لازم به ذکر است این پروژه به طول ۲۱۲ کیلومتر است که توسط شرکت رادنیروی کرمان به اتمام رسیده است.

گالری تصاویر