مراسم بازگشایی تونل شماره ۵ راه آهن محور سیرجان - بردسیر - کرمان با حضور مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره، اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل گروه جهاد نصر کرمان در محل پروژه برگزار شد. این خط ریلی یک پروژه استراتژیک در حوزه راه‌آهن کشور است که با ایجاد این خط ریلی مهم، حمل بار و مسافر نیز به مرکز استان و بالعکس، با سهولت و حجم بیشتری انجام می‌شود.

لازم به ذکر است این تونل بطول ۵۴۰ متر است که توسط شرکت آبادگران که از شرکت های هلدینگ جهاد نصر کرمان می باشد به اتمام رسیده است.

گالری تصاویر