افزایش سرمایه شرکت جهاد نصر کرمان از مبلغ ۹۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال

به گزارش روابط عمومی شرکت جهاد نصر کرمان مجمع عمومی فوق العاده این شرکت به منظور افزایش سرمایه با حضور بیش از ۷۰ درصد سهامداران برگزار شد

در ابتدای مراسم، با توجه به حضور اکثریت سهامداران، هیأت رئیسه مجمع انتخاب شد و رئیس مجمع ضمن خیر مقدم به سهامداران محترم، رسمیت جلسه را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، در این مجمع که به ریاست سردار کارنما رئیس هیأت مدیره و آقایان ملک حسین شهابی و مهدی شفیعی به عنوان ناظر و موسسه حسابرسی وانیان نیک تدبیر آقای ناصر معرفت و آقای افشین احمدی به عنوان منشی جلسه و همچنین با حضور حاج آقا حسن زاده مدیر عامل و آقایان دکتر جواد سلطانی و دکتر سهراب بلوچی اعضای هیئت مدیره شرکت جهاد نصر کرمان برگزار شد.

افزایش سرمایه این شرکت با اکثریت آرای حاضرین از مبلغ ۹۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال تصویب شد.

گفتنی است مجمع عمومی فوق العاده شرکت شرکت جهاد نصر کرمان با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۳۸۳۳ و شماره ثبت ۲۲۱۴ از ساعت ۱۶ الی ۱۷ روز دوشنبه ۱۴۰۲/۴/۵ در محل شرکت جهاد نصر کرمان برگزار شد.