همایش مدیران عامل گروه تلاشگران اقتصاد پایدار با محوریت معرفی شرکت جهاد نصر کرمان، در سالن همایشهای بین المللی پژوهشکده صنعت نفت تهران در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ برگزار شد