بازدید از نمایشگاه دستاورهای اشتغال شهرستان رابر با حضور دکتر اسدی مدیر برنامه های اشتغالزایی فراگیر و روستایی وزارت تعاون کار، آقای رحیمی مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، آقای مصباح مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، آقای محمدی نماینده مردم شهرستان های بافت و رابر در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و فرماندار رابر و جمعی از مسئولان صورت گرفت، این نمایشگاه با هدف ارائه اشتغال و دستاوردهای شهرستان رابر برگزار شد.

شایان ذکر است در این نمایشگاه مسئولان از غرفه بهار هونی (شرکت جهاد نصر کرمان) بازدید کردند