سرمایه شرکت جهاد نصر کرمان از مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال به ۹۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت

صبح امروز ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت جهاد نصر کرمان با حضور اکثریت سهامداران شرکت برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای مهندس عباس حسن زاده مدیر عامل شرکت جهاد نصر کرمان گزارش عملکرد هیئت مدیره را در سال مالی گذشته برای حضار قرائت نمودند.

ریاست محترم مجمع جناب آقای کارنما و هیئت رئیسه مجمع ضمن تقدیر و تشکر از هیئت مدیره و مدیرعامل محترم، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۹/۳۰ که با نظر مطلوب حسابرس شرکت تهیه گردیده بود به تصویب رساندند.

در ادامه پس از پایان مجمع سالیانه، مجمع فوق العاده (افزایش سرمایه) برگزار گردید و با تصویب مجمع محترم ، سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال به ۹۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش یافت.