در این ایام خجسته و مبارک با مساعدت مدیر عامل گروه جهاد نصر کرمان و همراهی سرپرست بانک تجارت استان شاهد افتتاح باجه بانک تجارت در صندوق قرض الحسنه شجره نصر هستیم.

این افتتاحیه که با حضور حاج آقا حسن زاده مدیر عامل گروه جهاد نصرکرمان، آقای مصطفی شجاعی مدیر عامل صندوق قرض الحسنه شجره نصر، آقای مهدی شفیعی معاونت مالی شرکت جهاد نصر کرمان، آقای بسکا بادی سرپرست بانک تجارت استان، آقای فخار معاونت سرپرست بانک تجارت، آقای شریفی ریاست شعبه امام جمعه کرمان و تعدادی از معاونین و مدیران گروه جهاد نصر کرمان و بانک تجارت برگزار شد.

ازاین‌ پس این باجه با اختیارات بیشتر و محدودیت‌های کمتر قادر به ارائه خدمات بانکی به کلیه همکاران محترم می باشد.

گفتنی است پیش‌تر خدمات صندوق قرض الحسنه شجره نصر از طریق باجه بانک توسعه تعاون به همکاران محترم ارائه می‌شد که با دستور مدیرعامل گروه جهاد نصر کرمان از این پس باجه بانک تجارت در صندوق قرض الحسنه شجره نصر آغاز بکار کرد.