صبح امروز جهت ارتقاء سطح دانش و بینش مدیران، کارگاه آموزشی مدیریت نوین سازمانی با حضور مدیر عامل، مدیران ارشد و مدیران گروه جهاد نصر کرمان توسط دکتر طباطبایی در سالن اجتماعات دفتر مرکزی شرکت جهاد نصر کرمان برگزار گردید.