شرکت بیمه گهرنوین نصر خلیج فارس برای سومین سال پیاپی رتبه برتر کشوری را در بین نمایندگان حقیقی وحقوقی شرکت بیمه نوین از آن خود کرد این شرکت توانست با شعبه فرعی سیرجان ۶ نشان برتری را اخذ نماید.

 

در این مراسم که امروز با حضور جناب آقای حسین کریم خان زند مدیرعامل شرکت بیمه نوین بصورت مجازی برگزار شد لوح تقدیر به مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت گهر نوین نصرخلیج فارس اهدا گردید.

 

رتبه برتر فروش کشوری

رتبه برتر فروش درمان کشوری

رتبه برتر فروش استان کرمان

رتبه برتر شعبه سیرجان

رتبه برتر عمروحوادث کشوری

رتبه چهارم کشوری توسط شعبه سیرجان