کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

بهره برداری عملیاتی و تزریق نفت در پروژه EPC طرح انتقال نفت خام ۴۲ اینچ گوره – جاسک در گستره سوم به طول تقریبی ۱۵۷ کیلومتر از دوم تیرماه سال جاری آغاز و بدون کوچکترین مشکل فنی و با موفقیت کامل به اتمام رسید.

لازم بذکر است عملیات مکانیکال این پروژه از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ آغاز و با برنامه ریزی دقیق و تلاش شبانه روزی پرسنل ساعی شرکت رادنیروی کرمان و با ثبت رکورد قابل توجه، در کمتر از ۱۰ ماه در خرداد ماه سال جاری به اتمام، و آماده بهره برداری گردید.