آغاز بهره برداری از خط انتقال آب کلان به پردیس

کارفرما: شرکت آب منطقه ای تهران

خط انتقال آب از کلان به پردیس همراه با احداث نیروگاه برق آبی به طول تقریبی ۶.۵ کیلومتر و قطر ۵۶ اینچ در مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ تحویل موقت به کارفرما گردیده بود در تیرماه سال جاری مورد بهره برداری قرار گرفت.

این خط انتقال برای اولین بار در ایران در شیب بالای ۵۵ درصد به انجام رسید که به نوبه خود یک رکورد ملی محسوب میگردد.

شایان ذکر است در این پروژه عملیات مسیر سازی، کانال برداری و حفاری در مسیرهای کوهستانی و سنگی با شیب های بسیار تند و صعب العبور بوده و کلیه مسیر با انفجار و تجهیزات سنگین حفاری به انجام رسیده است.

از سایر اقدامات این پروژه میتوان به بتن ریزی بیش از ۱۰۰۰۰ متر مکعب در سختترین شرایط و تهیه و نصب شیرآلات هوا و قطع و وصل اشاره کرد.