بازدید مدیرعامل گروه جهادنصر کرمان و معاونت محترم نفت و گاز و انرژی،مهندس آل‌طیب از پروژه خط انتقال آب قزوین از سد طالقان