بازدید مدیرعامل محترم گروه جهاد نصر کرمان و هیات همراه از پروژه خط انتقال گاز ۴۲ اینچ ایرانشهر – مکران، ۲۰ اینچ چابهار و ۱۶ اینچ کنارک