مراسم تقدیر از شرکت جهاد نصر کرمان که بالاترین امتیاز را در بین شرکتهای حاضر در پروژه ی آبیاری46000هکتاری دشت سیستان کسب نمود.