خدمات شرکت جهاد نصر کرمان

خلاصه کل فعالیت های ساختمان

  •  احداث مجتمع مسکونی نصر ۱ و ۲ و ۳ و ۴
  • احداث ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
  • احداث سایت اداری ریگان
  • احداث ساختمانهای دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های فهرج ، نرماشیر ، ریگان ، رستم آباد و بافت
  • احداث استخر عدالت اداره کل دادگستری استان کرمان
  • احداث منازل سازمانی دادگستری کرمان
  • احداث ساختمان اداری اسکله کوهستک
  • احداث ساختمان بیش از ۲۰۰،۰۰۰ متر مربع