خدمات شرکت جهاد نصر کرمان

خلاصه کل فعالیت های راهسازی

 • احداث آزاد راه سیرجان – بندرعباس به طول 60 کیلومتر (BOT)
 • احداث راه های روستایی استان کرمان و سیستان بلوچستان به طول 1200 کیلومتر (EOC)
 • احداث محور اصلی خرامه به نی ریز شیراز به طول 40 کیلومتر (DB)
 • احداث محور ماهان – بم – زاهدان به طول 300 کیلومتر
 • احداث محور اصلی شهربابک – هرات به طول 50 کیلومتر (RCC)
 • احداث محور اصلی سیرجان – قطروییه شیراز به طول 50 کیلومتر
 • احداث پل های دوم میناب – احداث پل رسالت بندرعباس، احداث پل سوم هلیل رود جیرفت، احداث پل شهید همدانی همدان – احداث پل ابوذر کرمان
 • احداث پل حسن لنگی بندرعباس - احداث پل بزرگ سرجاز جیرفت پل 800 متری ایرانشهر و پل بافت با دهانه 42 متر
 • توسعه و بهسازی فرودگاه های جیرفت ، بم ، کرمان و رفسنجان
 • احداث محور شهداد – نهبندان به طول 120 کیلومتر
 • پروژه ساخت و بهسازی بخشی از محور مسجد سلیمان - سد گدار
 • احداث تونل باند دوم محور رفسنجان - سرچشمه - خاتون آباد
 • عملیات زیر سازی و احداث ابنیه فنی قطعه 3 و تونل شماره 5 راه آهن سیرجان - بردسیر - کرمان (حدفاصل کیلومتر 90 الی 110)
 • عملیات تحکیم بستر و تسطیح ساختگاه طرح PDH-PP در عسلویه
 • احداث بزرگراه مرکزی قشم
 • احداث باند دوم محور سیرجان - قطروئیه
 • احداث محور خرامه نی ریز
 • احداث محور کرمان - بافت
 • احداث باند دوم محور بم - زاهدان - شورگز
 • احداث باند دوم محور زاهدان - بم - نصرت آباد
 • احداث باند دوم محور زابل - زاهدان
 • بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت محور کرمان - سیرچ - شهداد - نهبندان
 • بهسازی، تعریض و روکش آسفالت محورهای روستایی رفسنجان
 • احداث باند دوم محور بم - زاهدان - نصرت آباد ( قطعه 3 )
 • احداث استخر عدالت
 • پروژه خاکبرداری، خاکریزی و تراس بندی پتروشیمی پارس (عسلویه)
 • تکمیل روسازی قطعه سوم راه آهن خاف - هرات (افغانستان)
 • احداث راههای طرفین تونل محرم، محور کازرون - کنار تخته
 • تکمیل محور بنه کلاغی شهرستان نی ریز
 • احداث 8 فقره محوطه سرچاهی و راههای دسترسی میدان نفتی یادآوران
 • احداث تونل شماره 5 قطعه 3 خط راه آهن سیرجان - بردسیر - کرمان
 • احداث تبادل کنارگذر چند سطحی شهرستان انار
 
 

 

 • احداث پل با دهانه 20 الی 40 متر بیش از 7000 متر مربع
 • احداث بزرگراه ، راه اصلی و فرعی ، راه روستایی و بهسازی راه ها در مجموع بیش از 8500 کیلومتر
 • در حال حاضر 1000 کیلومتر راه توسط هلدینگ جهاد نصر کرمان در دست احداث است
 • رکورد احداث 50 کیلومتر محور کنار گذر غربی کرمان در 100 روز
 • رکورد 4500 تن تولید و پخش آسفالت روزانه در پروژه کمربندی غربی کرمان