حضور گروه جهاد نصر کرمان در نمایشگاه بین المللی سمپوزیوم فولاد کیش1400