تماس با ما

آدرس: کرمان – بلوار شهید صدوقی – ابتدای جاده باقر آباد

تلفن تماس

034-32610957-8

فاکس

034-32610002

کد پستی

7617163106

ایمیل

Jahadnasrkerman@yahoo.com