عملیات پروژه خط انتقال گاز 36 اینچ جنوب مشهد توسط شرکت راد نیروی کرمان (هلدینگ جهاد نصر کرمان) به طول 40 کیلومتر آغاز شد

جهاد نصر کرمان انتقال گاز مشهد

 

جهاد نصر کرمان انتقال گاز مشهد