کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند.زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی استکار مایه حیات زندگی استچشمه سارِ زلال زندگی با کار جلا و روشنی می یابد و کارگران، پیشگامان این حیاتِ بدیع و نشاط آفرینند.حضرت علی(ع) عرقِ جبین می ریخت و در کِشتزار کار می کرد تا کارگران برخود ببالند که رهبر آزاده شان نیز بر کارگری افتخار می کرد.یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر را به همکاران گرامی خود در شرکت جهادنصر کرمان و شرکتهای تابعه تبریک عرض نموده ،سلامت و سعادت و تندرستی خود و خانواده معززتان از خداوند منان مسالت دارم .عباس حسن زاده مدیر عامل هلدینگ جهادنصر کرمان . اردیبهشت ۹۹

 

مدیر عامل شرکت جهاد نصر کرمان

مدیر عامل شرکت جهاد نصر کرمان