پیام مدیر عامل هلدینگ جهاد نصر کرمان بمناسبت سالروز رحلت امام خمینی (ره) و قیام 15 خرداد

عباس حسن زاده جهاد نصر کرمان