دانلود فایل زمینه پیشنهادات

نظام پیشنهادات کارکنان شرکت جهاد نصر کرمان

فرم ارائه پیشنهاد

مرحله 1 از 2 - مشخصات پیشنهاد دهنده/ پیشنهاد دهنگان

  • مشخصات پیشنهاددهنده / پیشنهاددهندگان:
    • ستون اول
    • ستون دوم
    • ستون سوم

ارسال هر پیشنهاد مکتوب = یک جایزه نقدی + یک امتیاز در جشن پایان سال

 

راههای ارسال پیشنهاد و ارتباط با دبیرخانه نظام پیشنهادات :

* تماس با تلفن ثابت به شماره 03432613199  

* تماس تلفنی و واتس آپ از طریق شماره همراه: 09163326505

* سایت شرکت جهاد نصر کرمان به آدرس www.j-nasrkerman.com

* ایمیل نظام پیشنهادها به آدرس np@j-nasrkerman.com

* تکمیل فرم مکتوب “مشخصات پیشنهاد” و ارائه به دبیرخانه نظام پیشنهادها

* اپلیکیشن اختصاصی جهادنصرکرمان