در مورخ 5 تیر ماه 98 شرکت بیمه گهر نوین نصر خلیج فارس پس از ارزیابی و ممیزی دقیق از طرف شرکت بیمه مرکزی و بیمه نوین بعنوان شرکت برتر خدمات بیمه ای در سال 1397 معرفی شد.

 

 

شرکت بیمه گهر نوین نصر خلیج فارس- جهاد نصر کرمان

 

 

شرکت بیمه گهر نوین نصر خلیج فارس