معرفی شرکت

شرکت جهاد نصــر کرمان بر پایه بیش از 30 سال فعالیت و برخورداری از پشتوانه گسترده مدیران، متخصصان و کارکنـان مجــرب و بهـره گیـری از تجهیـزات و ماشیــن آلات تخصصی مـدرن و بروز خود توانسته است با مدیریت طراحی و اجرای پـروژه های بـزرگ ملی در بازسـازی و توسعه زیر ساخت های کشور نقش ایفا کند. در حال حاضـر این شرکت با بیش از 9356 نفر نیـــروی انســانی متخصص، با تجـــربه و ماهر و بیش از 2112 دستگاه ماشیــن آلات تخصصــی سنگیــن سبک و ثابت ایستگاهی توانستـه است در زمینه های صنعتی (تولید فولاد،تولید روغن و روانکارها، کنتور سازی ، سوله سازی) گردشگری، حمل نقل، بیمه، سـرمایـه گذاری، بـازرگانی و همچنین بیش از 540 پروژه بـزرگ عمـرانی در زمینــه های (خطوط انتقال نفت و گاز آب و خـاک کشـاورزی ، گیاهان دارویی تسطیح اراضی کشاورزی – سد سازی – اسکله – کانال های آبیاری و زه کشی ، مالچ پاشی- آبزی پــروری (پرورش ماهی در قفس و میــگو ) آب شیـرین کن – راه و ترابــری ، پل ســازی – ساخت تونل – کاوش های زمینی – فولاد- ابنیه و ساختمـان – نیــرو تاسیسات و تجهیزات ) با موفقیت به پایان بـرساند. لازم به ذکر است که شمـار زیـادی از پروژه ها اجرا شده و یا در دست اجرای این شرکت بصورت EPC و EPCF می باشند.

پروژه های در دست اجرا جهاد نصر کرمان