شرکت هور تابان پارمیس در نظر دارد از طریق این آگهی نسبت به فروش املاک به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

مزایده فروش املاک هور تابان پارمیس شرکت جهاد نصر کرمان