رضا آرمند یکی از همکاران ما در شرکت فراگیر عمران که از شرکت های وابسته به هلدینگ جهاد نصر کرمان می باشد در مرداد ماه 98  به قله 5610 متری دماوند صعود کرد و بنر شرکت جهاد نصر کرمان و فراگیر عمران را برفراز بلندترین قله ایران برافراشت.

رضا آرمند شرکت جهاد نصر کرمان

 

 

 

رضا آرمند شرکت جهاد نصر کرمان