با توجه به توافق بعمل آمده بین شرکت خدمات بیمه ای گهر نوین نصر خلیج فارس و صندوق پس انداز و قرض الحسنه شجره نصر از این پس کارکنان هلدینگ جهاد نصر کرمان می توانند جهت اخذ بیمه شخص ثالث بصورت اقساط و کسر از حقوق به شعبه های بیمه گهر نوین نصر خلیج فارس مراجعه نمایند.

 

شرکت خدمان بیمه ای گهر نوین نصر خلیج فارس