صندوق قرض الحسنه و پس انداز شجره نصر

صندوق پس انداز و قرض الحسنه شجره نصر

صندوق پس انداز و قرض الحسنه شجره نصر با هدف اجراي سنت قرض الحسنه در حد توان به مردم شريف  ايران خصوصاً سهامداران و کارکنان شرکت جهاد نصر کرمان و ايجاد پشتوانه مالي مستحکم هلدينگ جهاد نصر کرمان خدمات زير را ارائه مي‌دهد.

  • پرداخت وام قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد تعداد اقساط 36 ماهه
  • وصول چک های مشتریان به تاریخ روز و ثبت در حساب
  • صدور کارت عضو شتاب برای مشتریان صندوق
صندوق قرض الحسنه و پس انداز شجره نصر
صندوق پس انداز و قرض الحسنه شجره نصر

کرمان-بلوارشهيد صدوقي جنب پل راه آهن- ابتداي جاده باقرآباد – کد پستي 7617163106

تلفکس: 32611574 -034 و 32616181-034

تلفن تماس مدیر عامل: آقای مصطفی شجاعی : 09131986048