صندوق شجره نصر وابسته به هلدینگ جهاد نصر کرمان می باشد که خدمات زیر را ارائه می دهد.

– پرداخت وام قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد تعداد اقساط 36 ماهه

وصول چک های مشتریان به تاریخ روز و ثبت در حساب

صدور کارت عضو شتاب برای مشتریان صندوق

صندوق پس انداز و قرض الحسنه شجره نصر

آدرس : کرمان – بلوار آیت الله صدوقی، نبش کوچه شماره 2 – کد پستی 7619619359

تلفن : 32457030 – 034 فکس : 32446900 – 034 – تلفن تماس مدیر عامل: آقای مصطفی شجاعی : 09131986048