صندوق شجره نصر

صندوق شجره نصر وابسته به هلدینگ جهاد نصر کرمان می باشد که خدمات زیر را ارائه می دهد.

  • پرداخت وام قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد تعداد اقساط 36 ماهه
  • وصول چک های مشتریان به تاریخ روز و ثبت در حساب
  • صدور کارت عضو شتاب برای مشتریان صندوق
صندوق قرض الحسنه و پس انداز شجره نصر
صندوق پس انداز و قرض الحسنه شجره نصر

آدرس: کرمان – بلوار شهید صدوقی – ابتدای جاده باقر آباد – کد پستی: 7617191835

تلفن : 32611574 – 034 __ 32616181 – 034

تلفن تماس مدیر عامل آقای مصطفی شجاعی : 09131986048