شرکت  JNKERMAN INDIA

شرکت  JNKERMAN INDIA از شرکت های هلدینگ نگین گهر زمین سیرجان می باشد که وابسته به
هلدینگ جهاد نصر کرمان است، در حال حاضر در کشور هندوستان به صورت نمایندگی هلدینگ در
حال فعالیت می باشد. این شرکت با هدف فعالیت های عمرانی و بازرگانی تاسیس شده است.

آدرس : هندوستان، دهلی، سنت نگار، گالی، شماره 8
تلفن تماس مدیر عامل آقای مهندس مهدی محسنی مقدم : 09131411196

شرکت INDIA JNKERMAN