شرکت نگین گهر زمین سیرجان

شرکت نگین گهر زمین سیرجان از شرکت های وابسته به هلدینگ جهاد نصر کرمان است فعالیت خود را در سال 1398 به مدیریت آقای قاسم محمدی به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ بزرگ جهـاد نصر کرمـان آغــاز نموده است.یکی از مهمترین اهداف این شرکت ارتقا سطح رفاه و سلامت کارکنان تلاشگر شرکت های زیرمجموعه جهاد نصرکرمان می باشـد.در همین راستا در اولین گام در جهت  بهبود و تــوسعه خدمات در زمینه بیمه های تکمیل درمان کارکنان، این خدمت را از ابتدای سال 1398 به صورت صنـــدوق داخـلی در کلیه شرکت ها ارائه نمــوده است و تلاش می نماید با تلاش و پشتکار کلیه پرسنل و حمایت و همراهی سایر شـــرکت های مجموعه خدمات متفاوتی در ایــن زمینه ارائه نمــوده و موجبـات رضایتمندی هر چه بیشتر کارکنـــان محتـرم را فراهم آورد.

آدرس: کرمان – بلوار کشاورز، نبش کوچه کشاورز 9 پلاک 0، مجتمع فولاد (افق) طبقه سوم، واحد 6

 کدپستی : 7618836040

تلفن : 32125630 _034 – 32125629_034 – 32125634_034 – 32125635_034

نام مدیر عامل

آقای قاسم محمدی : 09122504370