شرکت فراگیر عمران کرمان

شرکت فراگیر عمران کرمان از شرکتهای وابسته به هلدینگ جهاد نصر کرمان می باشد که با در اختیارداشتن 262 نفر پرسنل فنی و 132 دستگاه ماشیــن آلات سنگین وتخصصی و همچنین 3 کارخانه آسفالت در حال فعالیت دررشته های راه وترابری – ساختمان و ابنیه می باشد.

اهم پروژه ها

  • روکش آسفالت معابر فاز 4 سطح شهر کرمان
  • تکمیل و طراحی، اجرا و ایمنی پروژه طرح و ساخت باند دوم محور رفسنجان- سرچشمه – خاتون آباد
  • اجرای پروژه راه دسترسی به ایستگاه راه آهن از سمت چهارراه بازرگانی
  • تکمیل محور دولت آباد شهداد
  • اجرای زیر سازی و آسفالت مناطق مورد نظر در سطح مجتمع مس سرچشمه
  • پروژه ذوب سرچشمه
شرکت فراگیر عمران کرمان

رتبه صلاحیت پیمانکاری

رشته راه و ترابری(پایه 1)

رشته ساختمان و ابنیه (پایه3)

آدرس: کرمان – خیابان فلسطین، کوچه 11 – پلاک 86 – کد پستی : 7614714614

تلفن : 32225261 (034)  فکس : 32233481 (034)

تلفن تماس مدیر عامل آقای مهندس اکبر رستمی : 09133404377