شرکت خدمات بیمه گوهر نوین نصر خلیج فارس

شرکت بیمه گهر نوین نصر خلیج فارس

شرکت بیمه گهر نوین نصر خلیج فارس وابسته به هلدینگ جهاد نصر کرمان می باشد که با در اختیارداشتن 21 نفرپرسنل و مشاوره امور خدمات بيمه اي فنی خدمات زیر را ارائه می دهد

از جمله وظایف شرکت:

  • صدور انواع بيمه نامه مسئوليت
  • صدور انواع بيمه نامه اتومبيل
  • صدور انواع بيمه نامه باربري
  • صدور انواع بيمه نامه مهندسي
  • صدور انواع بيمه نامه آتش سوزي
  • صدور انواع بيمه نامه عمر و سرمايه گزاري
شرکت خدمات بیمه گوهر نوین نصر خلیج فارس

آدرس : كرمان  بلوارشهيد صدوقي نبش كوچه 2   تلفن : 32448017 – 42453222 – 034

سيرجان : بلواريادگارامام نرسيده به چهارراه طلوع   تلفن : 42256936 و 42256936 – 034

مديرعامل : منصور حسين شاهي   شماره همراه : 09133441295