خلاصه کل فعالیت های معدنی شرکت جهاد نصر کرمان

  • حفاری، انفجار، بارگیری و حمل معد نهای ۱ و ۳ و ۵ گل گهر سیرجان
  • حفاری، انفجار، بارگیری و حمل معادن سه چاهون بافق یزد
  •  بارگیری و حمل و تسطیح هیپ لیچنگ معدن سرچشمه

برداشت و حمل مواد معدنی در هر ثانیه 12 تن

رکورد دار حمل مواد معدنی در بین کل معادن کشور در سال 1396 ( معدن گهرزمین سیرجان)

خلاصه کل فعالیت های معدنی