خلاصه کل فعالیت های معدنی شرکت جهاد نصر کرمان

  • حفاری، انفجار، بارگیری و حمل معدن ها 1 و 2 و 3 و 5 گل گهر سیرجان
  • حفاری، انفجار، بارگیری و حمل معادن سه چاهون بافق یزد
  •  بارگیری و حمل و تسطیح هیپ لیچنگ معدن سرچشمه

برداشت و حمل مواد معدنی در هر ثانیه 12 تن

رکورد دار حمل مواد معدنی در بین کل معادن کشور در سال 1396 ( معدن گهر زمین سیرجان)

خلاصه کل فعالیت های معدنی