خلاصه کل فعالیت های ساختمان شرکت جهاد نصر کرمان

  • احداث مجتمع مسکونی نصر 1 و 2 و 3 و 4
  • احداث ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
  • احداث سایت اداری ریگان
  • احداث ساختمانهای دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های فهرج ، نرماشیر ، ریگان ، رستم آباد و بافت
  • احداث استخر عدالت اداره کل دادگستری استان کرمان
  • احداث منازل سازمانی دادگستری کرمان
  • احداث ساختمان اداری اسکله کوهستک
اداره راه و شهرسازی استان کرمان