خلاصه کل فعالیت های راهسازی شرکت جهاد نصر کرمان

 • احداث آزاد راه سیرجان – بندرعباس به طول 60 کیلومتر(BOT)
 •  احداث راه های روستایی استان کرمان و سیستان بلوچستان به طول 120 کیلومتر (EPC)
 • احداث محور اصلی خرامه به نیریز شیراز به طول 40 کیلومتر (DB)
 •  احداث محور ماهان – بم – زاهدان به طول 300 کیلومتر
 •  احداث محور اصلی شهربابک – هرات به طول 50 کیلومتر (RCC)
 • احداث محور اصلی سیرجان – قطروییه شیراز به طول 50 کیلومتر
 • احداث پل های دوم میناب – پل رسالت بندرعباس
 • پل سوم هلیل رود جرفت  شهید همدانی همدان – ابوذر کرمان
 • حسن لنگی بندرعباس – پل 800 متری ایرانشهر و پل بافت با دهانه 42 متر
 •  توسعه و بهسازی فرودگاه های جیرفت ، بم ، کرمان و رفسنجان
 •  احداث محور شهداد – نهبندان به طول 120 کیلومتر
 • طرح و ساخت محور مسجد سلیمان به گدار
 • احداث تونل باند دوم محور رفسنجان – سیرچ – خاتون آباد

افتخارات: رکورد احداث 50 کیلومتر محور کنارگذر غربی کرمان در 100 روژ

افتخارات: رکورد 4500 تن تولید و پخش آسفالت روزانه در پروژه کمربندی غربی کرمان

Construction of the 2nd Bridge of Haleil Rudd Jiroft