خلاصه کل فعالیت های خطوط انتقال گاز و نفت شرکت جهاد نصر کرمان

 • احداث خط لوله 56 اینچ بید بلند به اهواز به طول 117 کیلومتر
 • احداث خط لوله 56 اینچ ششم سراسری انتقال گاز به طول 156 کیلومتر
 • احداث خط انتقال گاز 56 اینچ نهم سراسری دهگلان میاندوآب به طول 125 کیلومتر (قطعه اول)
 • اجرای خط لوله 48 اینچ شمال شمال شرق به طول 445 کیلومتر (بصورت مشارکت)
 • احداث خط لوله 48 اینچ ترکمنستان به ایران به طول 150 کیلومتر
 • احداث خط لوله 36 اینچ پالایشگاه ستاره خلیج فارس به طول 450 کیلومتر (بصورت مشارکت)
 • احداث خط لوله 36 اینچ ایرانشهر به زاهدان به طول 265 کیلومتر
 • احداث خط لوله 30 اینچ نیروگاه کهنوج به طول 15 کیلومتر
 • احداث خط انتقال گاز 16 اینچ رشتخوار مجتمع فولاد سنگان به طول 99  کیلومتر
 • احداث خط انتقال گاز 16 اینچ تربت حیدریه به کاشمر به طول 77 کیلومتر
 • احداث خط انتقال نفت خام 42 اینچ گوره – جاسک گستره سوم به طول 157 کیلومتر
 • احداث خط انتقال گاز 30 اینچ صنایع فولاد بونیای ایرانیان کرمان به طول 44 کیلومتر
 • احداث خط انتقال گاز 42 اینچ رشت – چلوند به طول  80 کیلومتر
 • احداث خط انتقال گاز 42 اینچ مکران بطول 50 کیلومتر / 20 اینچ چابهار بطول 20 کیلومتر / 16 اینچ کنارک قطعه چهارم به طول 25 کیلومتر
 • احداث خط انتقال گاز 36 اینچ ملک آباد-  مشهد به طول 40 کیلومتر
 • احداث خط انتقال گاز 24 اینچ ماهشهر – شادگان به طول 35 کیلومتر
 • احداث خط انتقال نفت 26  اینچ مهراران – رفسنجان به طول 219 کیلومتر

افتخارات: رکورد اجرای پروژه احداث خط لوله 36 اینچ ایرانشهر به زاهدان به طول 265 کیلومتر به مدت 6 ماه در سال 1395

شرح مختصر سوابق نفت و گاز

احداث خط 56 اينچ انتقال گاز عسلويه