حضور و مشارکت شرکت جهادنصر کرمان در برگزاری اولین همایش ملی و سومین همایش مدیریت پایدارمنابع خاک و محیط زیست واقع در دانشگاه باهنر کرمان در این همایش که در تاریخ 13و14شهریور ماه 1397در تالار وحدت و دانشکده کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان برگزار شد و یکی از بزرگترین همایشهای ملی کشور در زمینه خاک و محیط زیست محسوب می گردد ، شرکت جهاد نصرکرمان نقشی فعال و موثر داشت‎.