دومین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی با تمرکز بر زنجیره تامین فولاد (سیمکس)امسال در سیرجان از تاریخ 98/11/5 تا 98/11/7 برگزار شد. هلدینگ بزرگ جهادنصرکرمان و جمعی از شرکتهای زیر مجموعه از جمله: آرمان گهرسیرجان،صنایع فولادمشیزبردسیر،کاوشگران نصربافق،گلومک سازه،رادنیروکرمان ،طلایه داران قشم،بیمه گهر نوین نصرخلیج فارس،تولیدی فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی بهار هونی،پهنه آسمان تابان،آبادگران رفاه بخش ،برندپتروتاپ شرق ،پارامیس نگین اوستا،سوله سازان حدیدکاران کرمان و حمل و نقل راه جاده در این نمایشگاه حضور فعال داشتند

نمایشگاه سیمکس جهاد نصر کرمان

 

نمایشگاه سیمکس جهاد نصر کرمان

 

 

 

 

 

نمایشگاه سیمکس جهاد نصر کرمان

 

نمایشگاه سیمکس جهاد نصر کرمان