حضور شـرکت صنــایع فولاد مشیز بردسیر (هلدینگ جهاد نصر کرمان) در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو. این نمایشگاه در آذر ماه 98 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

نمایشگاه متافو تهران