حضور شرکت طرح های صنعتی راد نیروی کرمان (هلدینگ جهاد نصر کرمان) در سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی برق ایران. این نمایشگاه از 18 الی 20 آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ادامه دارد.

نمایشگاه بین المللی برق ایران.