جلسه هم اندیشی و رفع موانع احتمالی جهش تولید با حضور ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان و مدیر عامل محترم شرکت جهاد نصر کرمان و مدیران عامل هلدینگ جهاد نصر کرمان در تاریخ 99/1/24 در سالن اجتماعات شرکت جهاد نصر کرمان برگزار شد

هم اندیشی سازمان صنعت و معدن جهاد نصر کرمان

هم اندیشی سازمان صنعت و معدن جهاد نصر کرمان

هم اندیشی سازمان صنعت و معدن جهاد نصر کرمان

 

هم اندیشی سازمان صنعت و معدن جهاد نصر کرمان