جام جهـانی فوتبال 5 نفره شرکت های کارگری جهان در موناکو با حضور 16 تیم از پنج قاره حضور داشتند که در پایان تیم آرمان گهر سیرجان (جهاد نصر کرمان) توانست در تاریخ 27 اکتبر 2019 مقتدرانه قهرمان این دوره از مسابقات شود.

آرمان گهر سیرجان(شرکت جهاد نصر کرمان)

آرمان گهر سیرجان(شرکت جهاد نصر کرمان)