بر اساس رتبه بندی سال ۹۸ بیمه گهر نوین نصر خلیج فارس ( هلدینگ جهاد نصر کرمان) موفق شد عنوان برتر بیمه ی کشور را از آن خود کند .
به گزارش روابط عمومی هلدینگ جهاد نصر کرمان: حسین کریم خان زند مدیر عامل بیمه نوین کشور از طریق ویدئو کنفرانس از خدمات و مدیریت نمایندگی بیمه گهر نوین نصر خلیج فارس در کرمان و سیرجان که با تلاش و همت مضاعف خدمات صادقانه به جامعه بیمه گذاران بویژه کارکنان هلدینگ بزرگ جهاد نصر کرمان ارائه داده اند تشکر و قدردانی کردند.
جهاد نصر کرمان