هتل کپری مینو جهان منوجان مجموعه ای به مساحت حدودا پنج هکتاری که در مجاورت محور ترانزیتی جیرفت بندر عباس می باشد آغازی است از صنعت گردشگری در شهرستان منوجان.

به گزارش روابط عمومی شرکت پهنه آسمان تابان هتل کپری مینو جهان که اخیرا از شرکت سنگ آهن گوهر زمین خریداری شده است و تحویل این شرکت گردیده شامل 40اتاق ویک رستوران 600متری بصورت سازه های کپری متناسب با معماری سنتی منطقه می باشد.

وجود یک رودخانه وآبشار درمجاورت این مجموعه وساخت استراحتگاه ها در حریم آن هر چه عاملی بر جذابیت بیشتر آن گردیده است.از سوی دیگر با احداث این هتل وپیدایش صنعت گردشگری در منطقه عامل وایجاد انگیزه در بین جوانان بومی برای فعالیت در این حوزه گشته است

هتل کپری جهاد نصر کرمان پهنه آسمان تاان

 

هتل کپری جهاد نصر کرمان پهنه آسمان تاان

 

هتل کپری جهاد نصر کرمان پهنه آسمان تاان

 

هتل کپری جهاد نصر کرمان پهنه آسمان تاان

 

هتل کپری جهاد نصر کرمان پهنه آسمان تاان