روش پيشرفته درمان سرطان (براكي تراپي) در استان كرمان و جنوب شرق کشور به همت شرکت جهاد نصر کرمان. روش براكي تراپي (درمان از راه نزديك) يكي از پيشرفته ترين روشهاي درمان برخي سرطانها از جمله سرطان دهانه رحم و پروستات مي باشد كه در آن منبع ماده راديواكتيو داخل تومور سرطاني در اصطلاح ايمپلنت مي شود و بعد از چند از داخل تومور برداشته می شود. در حال حاضر این روش پیشرفته درمان سرطان در 10 مرکز در ایران وجود دارد و هم اکنون این خدمات با سرمایه گذاری و پشتیبانی شرکت جهاد نصر کرمان به عنوان اولین مرکز پیشرفته درمان سرطان (براکی تراپی) در جنوب شرق با صدور مجوز، جهت بیماران نجیب کرمان راه اندازی شده است

تعداد دستگاههاي PET نصب شده و در شرف نصب در ايران و نياز به اين دستگاههاي فوق پيشرفته تشخيص سرطان در ايران و مقايسه آن با كشور تركيه!

تعداد دستگاههاي PET نصب شده و در شرف نصب در ايران و نياز به اين دستگاههاي فوق پيشرفته تشخيص سرطان در ايران و مقايسه آن با كشور تركيه!