بازدید مدیر عامل و معاونت فنی و  مهندسی شرکت جهاد نصر کرمان از پروژه ۱۶۰ کیلومتری خط انتقال نفت ۴۲ اینچ گوره – جاسک

شرکت جهاد نصر کرمن - گوره جاسک