بازدید مدیر عامل و معاونت فنی و مهندسی شرکت جهاد نصر کرمان و مدیرعامل شرکت رادنیرو کرمان از سایت ۴۰۰ هکتاری پرورش میگوی کولقان
در دوره زراعی فعلی تاکنون ۴۰میلیون قطعه لارو میگو ذخیره سازی شده است که تا پایان دوره این میزان به ۷۵ میلیون قطعه افزایش پیدا میکند، که این میزان نسبت به دوسال گذشته ۴ برابر شده است.
شرکت جهاد نصر کرمان پرورش میگو کولقان